Ενημερωτικές ημερίδες eTwinning από τους πρεσβευτές

Το eTwinning είναι μια Eυρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές Eυρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση eTwinning δίνει στα σχολεία την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες. 

Η δράση ξεκίνησε επίσημα τον Ιανουάριο του 2005 ως δράση του προγράμματος eLearning της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το 2007 ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης σαν τμήμα του Comenius. Από το 2014 η ευρωπαϊκή δράση eTwinning ενισχύεται ως μέρος του προγράμματος Erasmus+ (2014-2020), παίζοντας πλέον κεντρικό ρόλο στην υποστήριξη όλων των τύπων ευρωπαϊκής συνεργασίας, στο πεδίο της σχολικής εκπαίδευσης.

Μέσω του eTwinning, περισσότεροι από 230.000 εκπαιδευτικοί από όλη την Ευρώπη συνεργάζονται στο πλαίσιο διεθνών σχολικών δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν περισσότερα από 110.000 σχολικά ιδρύματα από 32 ευρωπαϊκές χώρες. Tο πρόγραμμα eTwinning εξελίχθηκε από ένα εργαλείο εξεύρεσης εταίρων για τους εκπαιδευτικούς σε μία πλούσια, πανευρωπαϊκή κοινότητα διδασκαλίας και μάθησης. Σήμερα το eTwinning είναι ίσως το μεγαλύτερο δίκτυο εκπαιδευτικών στην ιστορία της εκπαίδευσης.

Οι πρεσβευτές του eTwinning διοργανώνουν κατά τόπους ενημερωτικές ημερίδες eTwinning.
Επιλέξτε από τo χάρτη ή τη λίστα την περιφέρεια που επιθυμείτε για να δείτε τις σχετικές ημερίδες.
Βόρειο Αιγαίο
http://www.etwinning.gr/various/webexreg.php?id=188

SCIENTIX – Νέες δυνατότητες στους Εκπαιδευτικούς

Image result for scientix

Τo Scientix οργανώνει μια σειρά από δωρεάν Webinars. Πρόκειται για Web-based σεμινάρια, διαλέξεις ή  παρουσιάσεις  που διενεργούνται μέσω του Διαδικτύου και στις οποίες δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αλληλεπιδρούν σε πραγματικό χρόνο με τον παρουσιαστή ή τους παρουσιαστές, απαντώντας σε ερωτήσεις ή ακόμα και θέτοντας τις δικές τους. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τη διδασκαλία των STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ενδεικτικά, τα θέματα που αναπτύχθηκαν μέχρι στιγμής είναι ρομποτική, προσομοιώσεις και ανακαλυπτική μάθηση, νανοεπιστήμες, πολλαπλή νοημοσύνη και STEM, επαυξημένη πραγματικότητα (AR) στην εκπαίδευση και άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες για τα επόμενα webinars εδώ.

STEM στο «Εργαστήριο Μελλοντικής τάξης» (FutureClassroomLab)

Το «Εργαστήριο της Τάξης του Μέλλοντος» (Future Classroom Lab) είναι μια ανεξάρτητη πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού σχολικού δικτύου κατά την οποία δοκιμάζονται καινούριες παιδαγωγικές  μέθοδοι σε έναν τεχνολογικά άρτια εξοπλισμένο χώρο με στόχο να αυξηθεί η συμμετοχή και οι επιδόσεις των μαθητών στις STEM. Το Scientix οργανώνει μια σειρά από εργαστήρια (workshops) στα οποία οι εκπαιδευτικοί καλούνται να δουν και να δοκιμάσουν από κοντά αυτές τις πρωτοποριακές μεθόδους. Επίσης καλύπτει  τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής στις Βρυξέλες, μετά από μια διαδικασία επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διαβάστε περισσότερα: SCIENTIX – Νέες δυνατότητες στους Εκπαιδευτικούς

Πειράματα STEM σε μικρούς επιστήμονες

Το πιλοτικό πρόγραμμα «Πειράματα STEM με μικρούς επιστήμονες»  έχει ως στόχο να προωθήσει και να υποστηρίξει τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την διάδοση της εκπαίδευσης STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) σε μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επισκέψεις μαθητών και εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε εργαστήρια των Γενικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λέσβου για παρακολούθηση πειραμάτων STEM σε διάφορα θέματα Φυσικών Επιστημών τα οποία θα εκτελούνται από τον υπεύθυνο και τους συνεργάτες των Ε.Κ.Φ.Ε.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτό θα δώσει την ευκαιρία στους μαθητές των δημοτικών σχολείων να πειραματιστούν με στόχο να αναπτύξουν εργαστηριακές δεξιότητες και ικανότητες και να μάθουν μέσα από την εμπειρία τους, με τρόπο ευχάριστο και δημιουργικό. Τα Εκπαιδευτικά προγράμματα που διεξάγονται βιωματικά, με τα παιδιά να έχουν ενεργητική συμμετοχή στη γνώση, αποτελούν την βασικότερη πηγή πληροφόρησης, ψυχαγωγίας και μάθησης.

Τα πειράματα που θα παρουσιάζονται στις διδακτικές επισκέψεις, θα αντλούνται κυρίως από την Φυσική, την Χημεία και την Βιολογία, και χρειάζεται απαραίτητα να είναι προσαρμοσμένα στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών. Το όφελος και η επιτυχία του προγράμματος θα μεγιστοποιηθούν από την προετοιμασία και την ενημέρωση των μαθητών πριν την επίσκεψη καθώς και την αξιολόγηση του προγράμματος από τους συμμετέχοντες μαθητές.

Lesvos STEM Festival 2018

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λέσβου με το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Λέσβου και σε συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ04, με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΚΠΕ Ευεργέτουλα και το ScientixGreece, προτίθεται να διοργανώσει το «LesvosSTEMFestival 2018» που θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα στις 19 Μαΐου 2018 στη Μυτιλήνη. Το LesvosSTEMFestival2018 στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τη STEM εκπαίδευση και με τη διερεύνηση καινοτόμων δράσεων στις Φυσικές επιστήμες. Οι εκπαιδευτικοί προσκαλούνται να καταθέσουν τις εργαστηριακές τους δραστηριότητες, σχετικά με τη Φυσική, τη Χημεία, τη Βιολογία, τη Ρομποτική, την Τεχνολογία, την Αστρονομία, οι οποίες θα παρουσιαστούν σε χώρο που θα οριστεί από τους διοργανωτές.

Υποβολή των εργασιών:
Οι εκπαιδευτικοί είναι ευπρόσδεκτοι να υποβάλουν περισσότερες από μία καταχωρήσεις και μπορούν να το κάνουν έως τις 30 Μαρτίου 2018, στη
φόρμα:

https://goo.gl/forms/5SYxuAdbeWfQqsq72

Διαβάστε περισσότερα: Lesvos STEM Festival 2018

Προγραμματισμός συναντήσεων ΕΚΦΕ Λέσβου 2017-18

Ημερομηνίες Θέμα Σε ποιους απευθύνεται Υλικό
27-28/2 Φυσική Γυμνασίου Καθηγητές που διδάσκουν Φυσική στο Γυμνάσιο  link link

27-28/3

Φυσική Λυκείου Καθηγητές που διδάσκουν Φυσική στο Λύκειο  link

https://www.facebook.com/ekfeles