Πρακτικά 1ης έκθεσης πειραμάτων & κατασκευών

link