Προγραμματισμός συναντήσεων ΕΚΦΕ Λέσβου 2016-2017

Ημερομηνίες Θέμα Σε ποιους απευθύνεται Υποστηρικτικό υλικό

4/10-

5/10/2016

Εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας Β' και Γ' Γυμνασίου Εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Χημεία στα Γυμνάσια link
 1/11- 9/11/2016  Εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας Α' ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και Β' ΓΕΛ  Εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Χημεία στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ  link
24/1-25/1/2017 Εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας Β΄ και Γ΄Γυμνασίου Εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Χημεία στα Γυμνάσια  link
21/2-22/2/2017  Εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας Α' ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Χημεία στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ  link
14/3-15/3/2017 Εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας Β' ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και Γ' ΕΠΑλ Εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Χημεία στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ link
3/4/2017 Ανακαλύπτοντας τα οξέα και τις βάσεις Εκαπιδευτικούς που διδάσκουν στην Ε' και ΣΤ' τάξη Δημοτικού Σχολείου link