Προγραμματισμός συναντήσεων ΕΚΦΕ Λέσβου 2017-18

Ημερομηνίες Θέμα Σε ποιους απευθύνεται Υλικό
27-28/2/2018 Φυσική Γυμνασίου Καθηγητές που διδάσκουν Φυσική στο Γυμνάσιο (Λέσβος)  link link link

27-28/3/2018

Φυσική Λυκείου

Καθηγητές που διδάσκουν Φυσική στο Λύκειο (Λέσβος)

 link link link
25/4/2018 Φυσική Καθηγητές που διδάσκουν Φυσική (Λήμνος)  Επιλέξτε τα παραπάνω
4-14/6/2018 STEM Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας  Πιλοτικό πρόγραμμα

https://www.facebook.com/ekfeles