Πειράματα STEM σε μικρούς επιστήμονες

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πειράματα STEM με μικρούς επιστήμονες»  έχει ως στόχο να προωθήσει και να υποστηρίξει τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την διάδοση της εκπαίδευσης STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) σε μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επισκέψεις μαθητών και εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε εργαστήρια των Γενικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λέσβου για παρακολούθηση πειραμάτων STEM σε διάφορα θέματα Φυσικών Επιστημών τα οποία θα εκτελούνται από τον υπεύθυνο και τους συνεργάτες των Ε.Κ.Φ.Ε.

34418523_10214557462323890_2913151573846654976_n.jpg

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτό δίνει την ευκαιρία στους μαθητές των δημοτικών σχολείων να πειραματιστούν με στόχο να αναπτύξουν εργαστηριακές δεξιότητες και ικανότητες και να μάθουν μέσα από την εμπειρία τους, με τρόπο ευχάριστο και δημιουργικό. Τα Εκπαιδευτικά προγράμματα που διεξάγονται βιωματικά, με τα παιδιά να έχουν ενεργητική συμμετοχή στη γνώση, αποτελούν την βασικότερη πηγή πληροφόρησης, ψυχαγωγίας και μάθησης.

Τα πειράματα που θα παρουσιάζονται στις διδακτικές επισκέψεις, θα αντλούνται κυρίως από την Φυσική, την Χημεία και την Βιολογία, και χρειάζεται απαραίτητα να είναι προσαρμοσμένα στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών. Το όφελος και η επιτυχία του προγράμματος θα μεγιστοποιηθούν από την προετοιμασία και την ενημέρωση των μαθητών πριν την επίσκεψη καθώς και την αξιολόγηση του προγράμματος από τους συμμετέχοντες μαθητές.