Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου

DSC07486.JPG

\DSC07485.JPG

DSC07484.JPG

Συνδέουμε δύο μικρόφωνα Unilab στο Digital ScalerTimer και τα τοποθετούμε σε απόσταση ενός μέτρου. Επιλέγουμε τις ρυθμίσεις που φαίνονται στην εικόνα ώστε να αρχίζει η χρονομέτρηση όταν κάποιος ήχος φτάσει στο πρώτο μικρόφωνο και να σταματά όταν ο ήχος φτάσει στο άλλο μικρόφωνο. Μετράμε 10 φορές τον χρόνο που χρειάζεται ο ήχος να καλύψει την απόσταση του ενός μέτρου.

Επεξεργασία

_τίτλο.jpg

Αποτελέσματα

Ταχύτητα του ήχου:

Uπειρ=339m/sec

Uθεωρ=342m/sec

Σφάλμα=1,16%