Θερινο Σχολείο Μυτιλήνης

Στην ΔΔΕ Λέσβου 29/6 - 2/72019 πραγματοποιήθηκε το 1ο Θερινό Σχολείο Μυτιλήνης σχετικά με τις Φυσικές Επιστήμες (συνδιοργάνωση ΔΔΕ Λέσβου, του ΕΚΦΕ Λέσβου και της ΕΕΦ) με συμμετοχή 45 μαθητών από όλη την Ελλάδα. Σκοπός του θερινού σχολείου είναι η διδασκαλία της φυσικής να καταστήσει τους μαθητές ικανούς να εκτιμούν το φυσικό κόσμο και να συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων σχετικών με τις μεταβολές, που η ανθρώπινη δραστηριότητα επιφέρει σε αυτόν, χρησιμοποιώντας την επιστημονική γνώση, αναγνωρίζοντας ερωτήματα και εξάγοντας συμπεράσματα που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα. Στόχοςτου Θερινού σχολείου είναι να μελετούν και να αξιολογούν τα δεδομένα που έχουν συλλέξει από την παρατήρηση, την πειραματική διαδικασία, να χρησιμοποιούν την επιστημονική γνώση και μέθοδο καθώς και τις έννοιες που τις περιέχουν, να εφαρμόζουν τις γνώσεις στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Τα θερινά σχολεία απευθύνονται σε απόφοιτους της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Γυμνασίου και Α΄, Β και Γ΄ τάξης Λυκείου και θα πραγματοποιηθούν με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών δασκάλων.

A.Τα θέματα αναπτυχθηκαν είναι τα ακόλουθα:

α) Μηχανική & Εφαρμογές  

β) Ηλεκτρομαγνητισμός

γ) Κοσμολογία

δ) Τοπολογία & Περιβάλλον

ε) Αστροφυσική

στ) Αστρονομία

η) Οπτική

θ) Cern.

Photos