Προγραμματισμός δράσεων ΕΚΦΕ Λέσβου 2019-2020

 

Ημερομηνίες Θέμα Σε ποιους απευθύνεται Υλικό

1-2/10/2019

Φυσική Λυκείου

Καθηγητές που διδάσκουν Φυσική στο Λύκειο

Link

29-30/10/2019

Φυσική Γυμνασίου

Καθηγητές που διδάσκουν Φυσική στο Γυμνάσιο

Link
19/11/2019 Βιολογία Λυκείου Καθηγητές που διδάσκουν Βιολογία στο Λύκειο
Link
27/11/2019 Βιολογία Λυκείου Καθηγητές που διδάσκουν Βιολογία στο Λύκειο Link
14/12/2019 EUSO 2020 Ομάδες μαθητών των ΓΕΛ Link
31/1/2020 Φυσική Λυκείου Μαθητές 4ου & 5ου ΓΕΛ Μυτιλήνης Link
11-12/2/2020 Φυσική Λυκείου Καθηγητές που διδάσκουν Φυσική στο Λύκειο Link
4/3/2020 Χημεία (ΕΕΧ)
Καθηγητές Φυσικών Επιστημών Link