Επίσκεψη των μαθητών του 4ου & 5ου ΓΕΛ Μυτιλήνης

Πειράματα:

Διακρότημα με διαπασών

Συντονισμός & εξαναγκασμένη ταλάντωση συστήματος ελατηρίου μάζας

Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή & ήχος από κινητό τηλέφωνο

Παλμογράφος

IMG_20200131_102339.jpg

IMG_20200131_102324.jpg

Πειράματα:

Διακρότημα με διαπασών

Συντονισμός & εξαναγκασμένη ταλάντωση συστήματος ελατηρίου μάζας

Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή & ήχος από κινητό τηλέφωνο

Παλμογράφος