Τοπικός διαγωνισμός EUSO 2015

13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών

Σας ενημερώνουμε ότι η Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝΕΚΦΕ) προκήρυξε και φέτος υπό την αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. τον «Πανελλήνιο Μαθητικό  Διαγωνισμό για την επιλογή ομάδων μαθητών που θα συμμετάσχουν στην 13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών-EUSO 2015», η οποία θα διεξαχθεί στην Carinthiaτης Αυστρίας από 26 Απριλίου έως 3 Μαΐου 2015. Η Πανελλήνια φάση του Διαγωνισμού για την Νότια Ελλάδα θα διεξαχθεί στο ΕΚΦΕ Αιγάλεω, στις 24 Ιανουαρίου 2015. Στο πλαίσιο αυτού του Διαγωνισμού το ΕΚΦΕ Λέσβου διεξήγαγε τον Τοπικό Διαγωνισμό στις 6 Δεκεμβρίου 2014 στη Μυτιλήνη για τα σχολεία αρμοδιότητας του.

Twitter

 

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για τη συμμετοχή στη 13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - E.U.S.O. 2015

ΘΕΜΑ: «Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για τη συμμετοχή στη 13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - E.U.S.O. 2015»

Η Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.) προκηρύσσει «Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό για την επιλογή στην 13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - E.U.S.O. 2015»δύο (2) τριμελών ομάδων μαθητών Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), ο οποίος θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.που γεννήθηκαν μετά την 01-01-1998.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η προώθηση της πειραματικής διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, καθώς και η εξοικείωση των μαθητών με την επιστημονική μεθοδολογία για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων από την καθημερινή ζωή.

Διαβάστε περισσότερα: Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για τη συμμετοχή στη 13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών -...