Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για τη συμμετοχή στη 13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - E.U.S.O. 2015

ΘΕΜΑ: «Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για τη συμμετοχή στη 13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - E.U.S.O. 2015»

Η Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.) προκηρύσσει «Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό για την επιλογή στην 13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - E.U.S.O. 2015»δύο (2) τριμελών ομάδων μαθητών Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), ο οποίος θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.που γεννήθηκαν μετά την 01-01-1998.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η προώθηση της πειραματικής διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, καθώς και η εξοικείωση των μαθητών με την επιστημονική μεθοδολογία για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων από την καθημερινή ζωή.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, σε τοπικούς διαγωνισμούς, θα επιλεγεί η ομάδα (ή οι ομάδες) από την περιοχή ευθύνης κάθε Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.). Οι τοπικοί διαγωνισμοί θα διεξαχθούν το Σάββατο, 06 Δεκεμβρίου 2014. Οι ομάδες που θα επιλεγούν από όλους τους τοπικούς διαγωνισμούς θα συμμετάσχουν στη δεύτερη και τελική φάση του διαγωνισμού, η οποία θα διεξαχθεί:

 1. Στις 24 Ιανουαρίου 2015, στην Αθήνα, στο Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω, και στην οποία θα συμμετάσχουν οι μαθητικές ομάδες που προκρίθηκαν από τους τοπικούς διαγωνισμούς των Ε.Κ.Φ.Ε. των Περιφερειών Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας.
 2. Στις 24 Ιανουαρίου 2015 επίσης, στη Θεσσαλονίκη, στο σχολικό συγκρότημα του Ε.Κ.Φ.Ε. Τούμπας, και στην οποία θα συμμετάσχουν οι μαθητικές ομάδες που προκρίθηκαν από τους τοπικούς διαγωνισμούς των Ε.Κ.Φ.Ε. των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων και Κεντρικής Μακεδονίας.

       Από κάθε έναν από τους προαναφερόμενους δύο διαγωνισμούς της τελικής φάσης θα επιλεγεί μια (1) τριμελής ομάδα μαθητών που θα συμμετάσχει στην 13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών ? E.U.S.O. 2015, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Carinthia της Αυστρίας από 26 Απριλίου έως 3 Μαΐου 2015.

Η 13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών διοργανώνεται από την European Union Science Olympiad ? E.U.S.O. (www.euso.ie). Ο διαγωνισμός στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα αναφέρεται αποκλειστικά σε πειράματα και αφορά σε μαθητές ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.

         Ο κάθε τοπικός μαθητικός διαγωνισμός θα αφορά αποκλειστικά σε πειραματικές/εργαστηριακές δεξιότητες και πρακτικές, που κατά γνωστικό αντικείμενο θα αναφέρονται στις εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας Γυμνασίου και Α΄ ΓΕ.Λ. και τις οποίες θα καθορίσει η Επιστημονική Επιτροπή του τοπικού διαγωνισμού.

         Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός θα αφορά αποκλειστικά σε πειραματικές/εργαστηριακές δεξιότητες και πρακτικές, που κατά γνωστικό αντικείμενο θα αναφέρονται στις εργαστηριακές ασκήσεις:

α) Φυσικής

 • Γυμνασίου
 • Α΄ τάξης ΓΕ.Λ.
 • 1ου τετραμήνου Β΄ τάξης ΓΕ.Λ. (Γενικής Παιδείας και Ομάδας Προσανατολισμού)
 • Γυμνασίου
 • Α΄ τάξης ΓΕ.Λ.
 • 1ου τετραμήνου Β΄ τάξης ΓΕ.Λ. (Γενικής Παιδείας και Ομάδας Προσανατολισμού)
 • Γυμνασίου
 • Α΄ τάξης ΓΕ.Λ.
 • 1ου τετραμήνου Β΄ τάξης ΓΕ.Λ. (Γενικής Παιδείας και Ομάδας Προσανατολισμού)

β) Χημείας

γ) Βιολογίας

Κάθε τριμελής ομάδα μαθητών θα διαγωνισθεί σε τρία (3) θέματα που αφορούν στην υλοποίηση πειραμάτων: ένα (1) από τη Φυσική, ένα (1) από τη Χημεία και ένα (1) από τη Βιολογία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα κατά τόπους Ε.Κ.Φ.Ε. και να συμβουλεύεστε την ιστοσελίδα της ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. www.ekfe.gr.

Στην ιστοσελίδα είναι αναρτημένα τα θέματα των πανελληνίων διαγωνισμών που διεξήχθησαν για την επιλογή των δύο (2) ομάδων μαθητών για τις E.U.S.O. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014.  

                                                                                                                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                                                                             ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ