Τα σχολεία ευθύνης μας

Τα σχολεία ευθύνης του ΕΚΦΕ Λέσβου είναι όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας & της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Λέσβου που περιλαμβάνει τα νησιά Λέσβος, Λήμνος και 'Αγιος Ευστράτιος.  

Υποκατηγορίες