Τράπεζα φύλλων εργασίας ΕΚΦΕ

ΤΡΑΠΕΖΑ

Φύλλα εργασίας για Γυμνάσιο

Φύλλα εργασίας για Βιολογία, Φυσική και Χημεία.

Φωτοσύνθεση (Βιολογία Α' Γυμν.)

Η μέση και στιγμιαία ταχύτητα (Φυσική Β' Γυμν.)

Η πυκνότητα (Φυσική Β' Γυμν.)

Οι νόμοι του Newton (Φυσική Β' Γυμν.)

Τα οξέα (Χημεία Γ' Γυμν.)

 

Πειράματα Χημείας Γυμνασίου

Πειράματα Χημείας Γυμνασίου με φύλλα εργασίας από την εκπαιδευτικό Βασιλική Θωμαϊδη του 5ου Γυμνασίου Μυτιλήνης.

Ο δείκτης κόκκινο λάχανο

Οξυμέτρηση ελαιολάδου

Παρασκευή διαλυμάτων

Υπολογισμός πυκνότητας

Ευθύγραμμη Ομαλά Επιταχυνόμενη Κίνηση

Φύλλα εργασίας από τον εκπαιδευτικό Μαραφή Δημήτρη του ΓΕΛ Πέτρας στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.

Φύλλο εργασίας (tick timer)

Φύλλο εργασίας (φωτοπύλες)

Φύλλο εργασίας (Multilog)

Παρουσίαση (ppt)

Video των εργασιών: 1. Εισαγωγή, 2. Αμαξίδιο, 3. Αμαξίδιο,

                             4. Φωτοπύλες, 5. Multilog, 6. Multilog software, 7. Χαρτοταινία